MPS GRUPA


MPS Marketing Beograd

Vera Gajdurovic Vera Gajdurovic
Direktor MPS Marketing
Tel: +382(0)113946198
Mob: +382(0)63633750
Fax: +382(0)113946198
Vojvode Stepe 482b,
11000 Beograd Srbija
Email: vera@mpsgrupa.com
Marko Gajdurovic Marko Gajdurovic
Menadzer MPS Marketing
Tel: +382(0)113946198
Mob: +382(0)63633314
Fax: +382(0)113946198
Vojvode Stepe 482b,
11000 Beograd Srbija
Email: marko@mpsgrupa.com
Natasa Vucinic Natasa Vucinic
Racunovodstvo MPS Marketing
Tel: +382(0)113946198
Fax: +382(0)113946198
Vojvode Stepe 482b,
11000 Beograd Srbija
Neso Dragas Neso Dragas
Vozac
Tel: +382(0)113946198
Fax: +382(0)113946198
Vojvode Stepe 482b,
11000 Beograd Srbija

Live

Kontakt

Social networks

MPS Grupa posjeduje svoje marketing profile na socijalnim mrežama.